Bản tin chi tiết

Thi công cột phát sóng vô tuyến huyện Quỳnh Phụ

Dự án hoàn thiện . Cột phát sóng FM và cả hệ thống truyền thanh đã đi vào hoạt động ổn định:

 

NV kinh doanh

0977.163.888

NV kỹ thuật

0988.957.000

rem van phong may rua xe